Voetreflextherapie

HJTC - Voetreflextherapie

Voetreflextherapie ondersteunt en activeert het van nature in iedereen aanwezige zelfherstellend vermogen


De techniek 

Het is een massagetechniek, die in de oudheid al toegepast werd o.a. in China, India, Japan en Egypte. 

Traditionele volkeren passen de techniek nog steeds toe.

De methode gaat uit van het gegeven dat de mens een eenheid is van lichaam, geest en ziel: het holistische mensbeeld.

Voetreflexologie is geen geneeswijze, maar helpt te genezen. Door het opheffen van blokkades en het vergroten van het zelfherstellend vermogen is het mogelijk om een genezingsproces in gang te zetten c.q. te ondersteunen.

Het is dus een methode die niet alleen naar de klachten (de symptomen van de verstoring) kijkt, maar ook op zoek gaat naar de oorzaak die achter de klachten zit.

Ik beschouw voetreflextherapie als een uiterst zinvolle en aanvullende behandelmethode op regulier-medische en homeopathische behandelingen.

De voetreflexbehandeling

Een voetreflexbehandeling is meestal een prettige en, mits toegepast door een deskundige, goed opgeleide therapeut, tevens een veilige methode van behandelen. Uitgangspunt bij deze therapie is dat organen en weefsels, klieren en zenuwen, circulatiesystemen zoals lymfe en bloed en meridianen beïnvloed worden, waardoor blokkades worden opgespoord en behandeld.

Dit gebeurt door manuele druk op bepaalde punten op de voet dan wel gerichte manuele massage van bepaalde delen van de voet. Immers, alles in het lichaam heeft een reflexgebied of reflexpunt op de voet.

De therapie ondersteunt en activeert het van nature in iedereen aanwezige zelfherstellend vermogen.

Reacties op de behandeling kunnen zowel lichamelijk, psychisch, emotioneel als metafysisch zijn; de totale mens wordt beïnvloed.

Ontspanningsmassage

Kan voldoende zijn als de druk gedurende korte tijd te hoog oploopt of als alles teveel is en er verder geen klachten zijn.

De behandeling bestaat dan uit een eenmalige massage, één massage per week gedurende enkele weken of gedurende een langere periode één massage per maand of kwartaal. Enkele van mijn clienten zien het als hun persoonlijke “APK”.

Therapeutische massage

Is nodig als iemand uit balans is of dreigt te geraken, zowel lichamelijk als psychisch.

Een behandelplan bestaat uit verschillende soorten massages op de voet, die zijn afgestemd op de klacht(en).

Voor het maken van een afspraak en/of nadere informatie over voetreflextherapie kunt u contact met mij opnemen via info@hettyjansen.nl

 

Deel via