Gesprekstherapie

HJTC.nl - gesprekstherapie (pebbles)

Gesprekstherapie helpt bij behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en groei, het leert patronen die niet meer goed voelen los te laten, het geeft helderheid bij levensvragen, bij onbestemde klachten en in situaties waarin het gevoel overheerst er maar niet uit te komen.

Naast voetreflextherapie en ademtherapie pas ik gesprekstherapie toe. Deze therapieën vullen mijns inziens elkaar uitstekend aan.

Als lichaam, geest en ziel in harmonie zijn, wordt dit ervaren als gezondheid. Bij een verstoring van het evenwicht spreken we van ziekte.

Ieder mens is uniek en bij ieder mens zal een verstoring van het evenwicht zich anders uiten. Mogelijke verschijnselen zijn bijv. hoofdpijn, algehele vermoeidheid, rugklachten, ontregeld spijsverteringsstelsel, stressklachten, gewrichtsklachten, depressiviteit. Dit kunnen voorboden zijn van meer ernstiger aandoeningen.

Het uitgangspunt van mijn manier van werken is dat alle systemen in de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ik ga samen met mijn cliënt op zoek naar de bron van de klacht. Dat wordt het gebied van waaruit samengewerkt wordt om het doel waarmee de cliënt zich tot mij heeft gewend te verwezenlijken. Zo nodig en gewenst in samenwerking met disciplines uit de reguliere gezondheidszorg en andere therapievormen.HYPNOTHERAPIE EN REGRESSIETHERAPIE

Bij hypnotherapie en regressietherapie maak ik op dieperliggend niveau contact met dat stuk van de cliënt, dat raakt aan de verstoring die de cliënt ervaart. Door een probleemstelling op die wijze – tot in de kern, maar wel interactief en dus bij vol bewustzijn – te benaderen en zo te onderzoeken wat iemand wezenlijk nodig heeft en hoe ik daarbij kan ondersteunen, worden problemen c.q. klachten helder en wordt het genezings- of groeiproces in gang gezet. 

COACHING EN PSYCHOTHERAPEUTISCHE TECHNIEKEN

PCM, RET, NLP, SE, mindfulness, voice-dialogue, focussen (Gendlin), psychotherapeutische technieken.

  • – Bij behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en groei.
  • – Geeft inzicht in gedachten en gevoelens.
  • – Geeft handvatten bij communicatie (hoe is het voor mij, wat wil ik echt, op welke manier communiceer ik dat).
  • – Leert patronen die niet meer goed voelen te doorgronden en los te laten.
  • – Geeft helderheid bij levensvragen.
  • – Helpt bij onbestemde klachten en in situaties waarin het gevoel overheerst er maar niet uit te komen.

Evenals voetreflextherapie is gesprekstherapie gericht op het opheffen van blokkades; bij hypnotherapie en regressietherapie via het gevoel en de emotie; bij coaching en psychotherapeutische technieken via de psyche.

Voor het maken van een afspraak en/of nadere informatie over gesprekstherapie kunt u contact met mij opnemen via info@hettyjansen.nl

Voor communicatie- en gedragstrainingen, individueel of als team, verwijs ik u naar mijn andere website, waar dat deel van mijn werkzaamheden op is vermeld : http://www.hjtc.nl